Nasza opieka jest dla chorego całkowicie bezpłatna.

Misja Zakładu

   Misją NZOZ „SALUS” Opieka domowa nad chorym terminalnie jest zapewnienie naszym pacjentom profesjonalnej opieki medycznej przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakości udzielanych świadczeń oraz przyjaznej atmosfery

  NZOZ „SALUS Opieka domowa nad chorym terminalnie chce tę misję wypełniać poprzez profesjonalne  na  najwyższym  poziomie leczenie przeciwbólowe, objawowe i poprawiające jakość życia pacjentom chorym na choroby nowotworowe i przewlekłe choroby nieuleczalne przy użyciu nowoczesnego sprzętu medycznego, realizowane przez personel medyczny stale doskonalący swoje kwalifikacje i umiejętności.    

  Zadania stojące przed Zespołem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SALUS” Opieka domowa nad chorym terminalnie w zakresie zarządzania jakością są realizowane poprzez :

  •  prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami dotyczącymi realizowanych usług medycznych;
  •  stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy, umiejętności zawodowej pracowników w zakresie opieki paliatywnej; 
  •  szacunku do pacjentów i ich rodzin;
  •  zaangażowanie personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług;
  •  ciągłe doskonalenie wszystkich działań w zakresie pracy i świadczonych usług medycznych.