Nasza opieka jest dla chorego całkowicie bezpłatna.

O Zakładzie

   NZOZ „SALUS” Opieka domowa nad chorym terminalnie powstał w roku 2003 w związku z potrzebą niesienia pomocy pacjentom chorym na choroby nowotworowe i przewlekłe choroby nieuleczalne. W skład zakładu wchodziły komórki organizacyjne:

  •  Hospicjum domowe w Drezdenku i Międzychodzie
  •  Poradnia medycyny paliatywnej w Drezdenku

W roku 2008 NZOZ „SALUS” Opieka domowa nad chorym terminalnie rozszerzyła swoją działalność i utworzyła nową komórkę organizacyjną : 

  • Pielęgniarską opiekę długoterminową domową.

Siedzibą NZOZ „SALUS” Opieka domowa nad chorym terminalnie jest Drezdenko ul. Kopernika 11 . Miejscem udzielania świadczeń jest poradnia medycyny paliatywnej oraz dom pacjenta gdzie realizowane są lekarskie i pielęgniarskie wizyty domowe oraz w razie potrzeby konsultacje psychologa.
Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami.
Stwarzane, przez NZOZ „SALUS” Opieka domowa nad chorym terminalnie warunki organizacyjne umożliwiają realizacje praw pacjenta i wychodzą naprzeciw ich potrzebom. Zespół pracowników zakładu stara się pomóc swoim pacjentom w walce z chorobą, a na czas opieki stwarzane są pacjentom warunki wpływające pozytywnie na ich stan psychiczny oraz prowadzone są działania wpływające na zmniejszenie bólu i poprawie warunków ich życia.
NZOZ „SALUS” Opieka domowa nad chorym terminalnie stara się także unowocześniać zaplecze techniczne (sprzęt, aparaturę), a personel stale podnosi swoje kwalifikacje. Wprowadzane są nowe procedury medyczne i standardy, by jakość świadczonych usług stała jak na najwyższym poziomie. Od wielu lat jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz jakości dostosowując swą działalność do obowiązujących standardów jakościowych.
W 2013 roku wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.