Nasza opieka jest dla chorego całkowicie bezpłatna.

Poradnia medycyny paliatywnej

 NZOZ „Salus” Opieka domowa nad chorym terminalnie sprawuje specjalistyczną opiekę ambulatoryjną w Poradni medycyny paliatywnej. Profesjonalny zespół medyczny złożony z lekarza, pielęgniarki i psychologa dąży do poprawy jakości życia pacjentów w tym trudnym okresie życia. Pracownicy Poradni współpracując z rodziną zapewniają choremu jak najlepszą  opiekę osiąganą poprzez łagodzenie cierpienia fizycznego, psychicznego i duchowego.

Do zadań zespołu Poradni medycyny paliatywnej należy:

 •  badanie podmiotowe; 
 •  badanie przedmiotowe;
 •  ordynację leków, w tym leków przeciwbólowych; 
 •  zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych; 
 •  konsultacje w zakresie chorób współistniejących;
 •  zlecenie zabiegów pielęgnacyjnych; 
 •  kierowanie do podmiotów leczniczych, w tym udzielających świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach stacjonarnych lub domowych; 
 •  wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia świadczeniobiorcy; 
 •  poradę lekarską w domu świadczeniobiorcy w szczególnie uzasadnionych przypadkach; 
 •  poradę psychologiczną lub wizytę psychologa w domu świadczeniobiorcy; 
 •  zabieg pielęgniarski lub wizytę pielęgniarki w domu świadczeniobiorcy.  


Zgłoszenie pacjenta do Poradni medycyny paliatywnej:

66-530 Drezdenko ul. Kopernika 11

Wtorek          1030 – 1300

Środa            1530 – 1800 

 Piątek           1530 – 1800  

telefon czynny podczas pracy poradni tel. (95) 762 92 04

W celu objęcia pacjenta opieką konieczne jest przygotowanie na wizytę: 

 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze wskazaniami medycznymi. Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia (ICD – 10):

     C00 – D48   Nowotwory
     G09             Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego                            
     B20 – B24    Choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności 
     G10 – G13   Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
     I42 – I43       Kardiomiopatie
     J96               Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
     L89               Owrzodzenie odleżynowe

 • dokumentacja medyczna potwierdzająca chorobę (np wynik badania histopatologicznego).

   Pacjenci będący pod opieką Poradni medycyny paliatywnej w przypadku zmiany ich stanu zdrowia mogą być okresowo zakwalifikowani do Hospicjum domowego lub skierowani do hospicjum stacjonarnego.