Nasza opieka jest dla chorego całkowicie bezpłatna.

Wypożyczalnia sprzętu medycznego

   Pacjentom objętym opieką hospicjum domowego świadczoną przez NZOZ ”Salus” Opieka domowa nad chorym terminalnie umożliwiamy bezpłatne wypożyczenie  sprzętu w ramach prowadzonej przez zakład wypożyczalni sprzętu medycznego.

Wypożyczamy:

 • koncentratory tlenu 
 • ssaki
 • inhalatory
 • nebulizatory
 • nawilżacze
 • pompy infuzyjne
 • materace przeciwodleżynowe
 • wózki inwalidzkie
 • chodziki
 • balkoniki przestawne
 • kule łokciowe
 • kule pachowe
 • laski inwalidzkie
 • sprzęt ułatwiający pielęgnację chorego

Wypożyczaniem sprzętu zajmuje się pielęgniarka Zakładu, której dane kontaktowe zostaną przekazane rodzinie chorego przed wypożyczeniem sprzętu. 

Istotne informacje dotyczące warunków korzystania ze sprzętu:

 • Oferowany sprzęt do wypożyczenia jest czysty, sprawy, serwisowany, posiada instrukcję obsługi oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności;  
 • Przed wypożyczeniem osoba wydająca sprzęt przeprowadza szkolenie z zakresu obsługi urządzenia;
 • Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu  zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi;
 • Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego sprzętu w przeciągu siedmiu dni licząc
  od dnia zaprzestania udzielania świadczeń dla pacjenta w stanie nie gorszym niż wynikałoby to z normalnego użytkowania;
 • Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu nieuszkodzonego czystego sprzętu medycznego;
 • W przypadku uszkodzenia sprzętu, które wystąpiło na skutek niewłaściwego niezgodnego z instrukcją obsługi  użytkowania, wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu kosztów naprawy lub kosztów zakupu nowego na podstawie wartości faktury;
 • Wypożyczający pobiera i zwraca sprzęt bezpośrednio do magazynu.