Nasza opieka jest dla chorego całkowicie bezpłatna.

NZOZ „Salus” Opieka domowa nad chorym terminalnie prowadzi:

 

            Hospicjum domowe

 

            Poradnię medycyny paliatywnej

 

            Pielęgniarską opiekę długoterminową domową

 

        

Zgłoszenie pacjenta do Zakładu może być zrealizowane

telefonicznie tel. 728-510-712

 Ostateczną decyzję o objęciu opieką pacjenta w ramach  hospicjum domowego podejmuje lekarz Zakładu.  W przypadkach nagłych kwalifikacja pacjenta do Zakładu może być zrealizowana przez lekarza telefonicznie.